Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi

Życie w wolnym kraju https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej posesji obarczone jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin w inne miejsce.